Admin

Hur du använder adminverktyget

Sven Paulin avatar
24 articles in this collection
Written by Sven Paulin

Hur lägger jag till en medarbetare?

medarbetare
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Hur lägger jag till en medarbetare till en grupp?

medarbetare, grupp
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Hur skapar jag nya grupper?

skapa, grupper
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Hur gör man för att en medarbetare ska kunna logga in i appen?

appen, logga in
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Hur lägger jag in en ny kund?

kund, ny kund, skapa
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Måste vi lägga in alla kunder manuellt?

importera, kunder, lägga in, manuellt
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Hur gör jag för att en UE som är manuellt kopplad ska få tillgång till personalligaren?

personalliggare, UE, underentreprenör
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Hur gör jag för att bjuda in min UE som administratör till sin del av personalligaren?

administrera, bjuda in, koppla, personalligare, UE, underentreprenör, uppgifter
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Jag råkade göra fel när jag lade till en medarbetare på en UE, hur gör jag för att ta bort personen igen?

fel, radera, ta bort, UE
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Går det att skapa en offert i Fieldly?

skapa, offert
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Finns det någon begränsning på hur många projekt jag kan lägga in i Fieldly?

begränsning, projekt
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Kan jag knyta en hel grupp med hantverkare till ett projekt eller måste jag lägga till dem en och en?

en, enskild, grupp, knyta, välj
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Hur hanterar jag ÄTA?

hantera, ÄTA
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Hur gör jag för att ett avslutat projekt inte ska synas i appen längre?

avslutat, inte synas
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Måste en arbetsorder vara knuten till ett projekt?

arbetsorder, knuten, måste, projekt
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Kan jag få kundens signatur på den elektroniska arbetsordern?

arbetsorder, elektronisk, signatur
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

I vilket format kan jag skapa en faktura i Fieldly?

faktura, format, skapa
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Var kan jag lägga upp ett Gantt Schema?

Gantt
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Kan jag göra skillnad på interna och externa priser på mina rapporter (tid,resor och utgifter)?

externa, interna, priser, rapporter
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Kan jag skapa mina egna checklistor?

checklista, egenkontroll, egna, skapa
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Kan jag byta lösenord?

ändra, lösenord, mina sidor, nytt
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Är det möjligt att koppla Fieldly till vårt lönesystem?

export, extern, koppla, lön, lönesystem, överför
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Vad är ett globalt projekt id?

globalt.id, gruppering, projekt
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Kan man registrera mer än en person i systemet med samma e-post adress?

adress, användarnamn, e-post adress, email, kopplad, logga in, server, unik
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago