Klicka på överrubriken ”Kunder” till vänster och sedan på den gröna knappen till höger som heter ”skapa kund”

Fyll sedan på med den information som efterfrågas under rubrikerna på höger sida i den vita rutan. När all information är utfylld, klicka på den gröna knappen ner till höger som heter ”spara”

Did this answer your question?