Klicka på överrubriken ”medarbetare” till vänster och sedan på den gröna knappen till höger som heter ”skapa medarbetare”

Fyll sedan på med den information som efterfrågas under rubrikerna på höger sida i den vita rutan. Informationen sparas automatiskt medan du skriver. När du fyllt ut alla obligatoriska fält klicka spara på den gröna knappen ner till höger

Did this answer your question?