Klicka på raden med namnet och ”öppna” den personen och gå sedan till fliken grupper där väljer du vilken grupp du vil at den specifika medarbetaren ska tillhöra. Om inget annat val görs så får nya medarbetare som läggs in i systemet automatiskt tillhörigheten ”hantverkare”, detta innebär att den medarbetaren endast har tillgång till appen. 

Did this answer your question?