När du har skapat en faktura kan du sedan ladda ner den eller maila den i ett pdf format.

Did this answer your question?