Ja, det finns möjligheten att särskilja interna och externa priser. Detta läggs upp i olika fält i rapport vyn för senare uppföljning.

Did this answer your question?