Att knyta en hel grupp är lika enkelt som att knyta till en enskild person, man väljer grupp istället för person när man tilldelar roller.

Did this answer your question?