Det går bra att skapa egna checklistor för tex egenkontroller och liknande som sedan kan användas för ert specifika behov. 

Funktionen för att skapa nya checklistor hittar ni under inställningar. 

för att skapa checklistor går du upp i höger hörn och klickar fram listam som finns under administratörens namn genom att klicka på den lilla pilen. 

Välj Inställningar

Välj checklistor

Du skapar sedan checklistor genom att dra önskat fält från vänster till höger och släppa det där så att det fäster, du bygger sedan på med det du vill ha, ta för vana at spara med jämna mellanrum. När det sedan är sparat så anpassar du din checklista genom att redigera den med din egen text, välj redigera, skriv in önskad text och spara. 

När du sparat första gången så ligger den kvar och kan byggas på och redigeras obegränsat antal gånger. 

En checklista som är sparad kan sedan användas måna gånger till olika arbetsordrar genom att välja att lägga till den när ni skapar en ny arbetsorder (eller lägger till den i efterhand, det går också bra) Om den är tillagd till en arbetsorder får också alla som är knutna till projektet tillgång till checklistan i mobilappen.

Did this answer your question?