Ett Gantt schema skapas av den information som dina arbetsordrar generar. Tex: Skapa ett projekt med arbetsordrar så genereras informatonen utifrån det. 

Gantt schemat hittar du under fliken planering.

Did this answer your question?