Nej, flera branscher kan med fördel använda sig av Fieldly, tag gärna kontakt med oss för mer utförlig information.

Did this answer your question?