Den fungerar så att du laddar ner appen till din smartphone och du kan sedan logga in och genom ett enkelt knapptryck direkt i telefonen (perfekt för byggservice).

Alternativt laddar du ner appen till din läsplatta och kan då logga in genom att blippa din ID06 kort mot läsplattan (perfekt för entreprenad). Detta fungerar även i android mobiler med NFC läsare.Väldigt enkelt och användarvänligt.

Did this answer your question?