Enligt en kundundersökning vi gjort så sparar våra kunder ca en timme per dag och anställd genom att onödigt pappersarbete elimineras.

Did this answer your question?