Instruktionsfilmer

Korta instruktionsfilmer som beskriver systemets olika delar

Sven Paulin avatar
15 articles in this collection
Written by Sven Paulin

Hur skapar jag en faktura i Fieldly

Såhär skapar du en faktura i Fieldly
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Hur skapar jag en arbetsorder från appen?

Såhär skapar du en arbetsorder från appen
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Hur skapar jag rapporter åt andra medarbetare med appen?

Såhär skapar du rapporter åt andra medarbetare
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Intro: App

Kort introduktion av Fieldlys App
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Intro: Webbadmin

Kort introduktion av Fieldlys Webbadministration
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Välkommen till Fieldly!

Introduktion och övergripande genomgång av Webbadmin & App
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Hur skapar jag en fältrapport?

Såhär skapar du en fältrapport i Fieldlys App
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Fieldly Arbetsorderlista

Genomgång av Fieldlys arbetsorderlista
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Fieldly Projektöversikt

Genomgång av Fieldlys projektöversikt
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Överföra kunder från Fortnox till Fieldly

Såhär överför du kunder från Fortnox till Fieldly
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Överföra fakturor från Fieldly till Fortnox

Såhär överför du fakturor från Fieldly till Fortnox
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Koppla Fieldly till Fortnox

Såhär kopplar du ihop Fieldly med Fortnox
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Skapa projekt med underprojekt

Såhär skapar du ett projekt med underprojekt
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Skapa projekt med arbetsorder

Såhär skapar du ett projekt med arbetsorder
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago

Skicka push-meddelanden

Såhär skickar du pushmeddelanden från web admin ut till dina hantverkares appar
Sven Paulin avatar
Written by Sven Paulin
Updated over a week ago