Ja, det finns olika typer av frånvaro och närvaro som kan registreras i systemet, däribland VAB.

Did this answer your question?