Det går bra, så länge den användaren som tidigare var inne har loggat ut går det bra för nästa person att logga in på samma enhet då er användarprofil är kopplat till er epost adress.

Did this answer your question?