Lägg till ny medarbetare

  1. Klicka du på den gröna knappen SKAPA MEDARBETARE.
    Ett formulär med olika flikar öppnas. Antal flikar beror på vilka funktioner som är påslagna.

  2. Fyll i formuläret. Börja med Allmänt

  3. Spara. Den nya medarbetaren läggs till medarbetarlistan.

Notera: Fält med * är obligatoriska och måste fyllas i innan du kan spara och gå vidare.

Formuläret för att fylla i information om medarbetaren

Allmänt

I fliken Allmänt lägger du till grundläggande information som namn, e-post och mobilnummer. E-postadress och lösen använder medarbetaren för att logga in i systemet.

Kontaktinformationen blir även synlig i mobilappen och kan användas av övriga medarbetare för att ringa, sms:a eller skicka e-post till direkt från mobilen.

Under profilbild laddar du upp en profilbild av medarbetaren.

Inställningar

I fliken Inställningar kryssar du i hur medarbetaren ska synas och rapportering från mobilen platsspåras. Rapportering utan platstjänst saknar viktig information i t ex. fältrapporter. Företaget kan kan kräva att platsspårning måste vara påslagen för att rapportering ska kunna ske överhuvudtaget (Företagskontot => Inställningar).

Grupper och avdelningar

Grupper är kopplade till rättigheter i systemet. När du knyter en medarbetare till en grupp, tilldelar du medarbetaren rättigheter.  En medarbetare kan tillhöra en eller flera grupper, men bör inte ingå i flera grupper med arbetstimmar som tillsammans överstiger en full arbetsdag. 

Avdelningar knyter en medarbetare till en avdelning som visas i menyfältet. Om en medarbetare knyts till en avdelning, begränsas information till just denna avdelning samt till information som ligger "globalt". Fältet för Avdelningar syns bara om modulen för avdelningar är påslagen.

Roller

Roller används för att resursplanera fältarbeten och sätta pris på arbetet i prismallar. En medarbetare kan ha en eller flera roller i systemet. Nya rolltyper skapas i Inställningar.

Finansiella inställningar

Finansiella inställningar bestämmer medarbetarens interna kostnader och används i kalkyler för arbetet. De kan justeras i varje rapport.

Hemadress

Fälten i Hemadress kan antingen fyllas i manuellt eller genom "snabbhämtning" där en rullgardinslista med matchande adressval visas när du skriver i fältet. Klickar du på ett alternativ fylles resten av fälten i.
När fälten är ifyllda visas de på kartan, som kan användas på andra ställen i systemet.

Nära anhöriga

Under Nära anhörig lägger du till en eller flera nära anhöriga till medarbetaren.

Dokument

Under Dokument lägger laddar du upp dokument som kan behöva visa upp ute på fältet. Det kan till exempel ett förarbevis.

ID06-kort

ID06-kort registreras här om ni använder ID06-personalliggare. Fliken är endast synlig om modulen för personalliggare är påslagen.

Aktiviteter

Under fliken Aktiviteter loggas händelser och aktiviteter för den registrerade medarbetaren.

Hittade du svaret?