1. Klicka på Medarbetare i huvudmenyn

  2. Klicka på GRUPPER i Medarbetarlistan. Grupplistan visas.

  3. Klicka på SKAPA GRUPP. Ett formulär öppnas.

  4. Fyll i formulärets fyra avdelningar (Allmänt, Medlemmar, Mobilrättigheter, Rättigheter) eller fyll i  obligatoriska stjärnmarkerade fält och fortsätt efter att du sparat.  

  5. Klicka på spara. En ny avdelning i formuläret dyker upp: Aktiviteter

Notera: Om medarbetaren tillhör mer en en grupp som har fyllt i "Antal arbetstimmar per dag" räknas dessa timmar samman och personen behöver (beroende på inställning) rapportera in dem.

skapa grupp

Hittade du svaret?