Medlemmar i denna grupp får tillgång till ikryssade resurser.

ALLMÄNT

 • Tillgång till mobilappen - samma inloggning som till webben

 • Tillgång till ID06-appen - avser personalliggare i mobilen om sådan funktion är aktiverad i systemet

MOBILANVÄNDARE

 • Se överordnade projekt och underprojekt - ger tillgång till projektstrukturen som arbetsordern tillhör för rapportering. För att ändra i överordnade projekt krävs även "Hantera arbetsobjekt"

 • Visa rapporter från medarbetare i samma arbete -  gör kollegornas rapporter synliga i appen, samt även utgiftsrapporter från inköp (EDI)

 • Rapportera åt medarbetare i gemensamma arbeten - gör det möjligt att rapportera tid, resor och kostnader åt en kollega.

 • Påminn medarbetare om inte alla arbetstimmar rapporterats - påminner medarbetaren att redovisa de antal timmar som är satt för gruppen/gruppena som medarbetaren tillhör. Om du rapporterar fler timmar än dessa, visas de i Attester som övertid (rött). En medarbetare bör inte vara med i mer än en grupp med definierade antal timmar. 

 • Dölj/arkivera avslutat arbete - flyttar avslutade projekt och arbetsordrar till "Arkiverat arbete" i mobilappen. Förutsätter att arkiveringsfunktionen i företagsinställningar är påslagen. Se Inställningar  

 • Medarbetaren måste bekräfta i appen när arbetet avslutas - en extra säkerhetsfråga måste besvaras efter att användaren tryckt på AVSLUTA.

 • Hantera arbetsobjekt - möjlighet att skapa och redigera arbetsordrar och projekt  i appen. Möjliggör även reaktivering av stängda arbetsobjekt.

 • Skapa kund - ger mobilanvändaren tillåtelse att skapa en ny kund från en arbetsorder eller projekt

 • Visa grossistens nettopriser - Visas om kontot är kopplat till KlarPris. Ikryssat får mobilanvändaren tillgång till KlarPris nettopriser för artiklar.

Hittade du svaret?