Medlemmar i denna grupp får tillgång till ikryssade resurser.

ALLMÄNT

 • Tillgång till mobilappen - samma inloggning som till webben
 • Tillgång till ID06-appen - avser personalliggare i mobilen om sådan funktion är aktiverad i systemet

MOBILANVÄNDARE

 • Tillåt att se överordnade projekt och delprojekt - ger tillgång till projektstrukturen som arbetsordern tillhör för rapportering. För att ändra i överordnade projekt krävs även "Hantera arbetsobjekt"
 • Visa alla medarbetares rapporter under "sammanställning" -  gör kollegornas rapporter synliga i appen
 • Rapportera åt kollegor i gemensamma arbetsobjekt - gör det möjligt att rapportera tid, resor och kostnader åt en kollega.
 • Måste rapportera full arbetsdag - ger medlemmar i gruppen påminnelse att redovisa de antal timmar som är satt för gruppen. Om du rapporterar fler timmar än dessa, visas de i Attester som övertid (rött). En medarbetare bör inte vara med i mer än en grupp med definierade antal timmar. 
 • Dölj/arkivera avslutade arbetsobjekt - flyttar avslutade projekt och arbetsordrar till "Arkiverat arbete" i mobilappen. Förutsätter att arkiveringsfunktionen i företagsinställningar är påslagen. Se Inställningar  
 • Kräv mobilanvändare att bekräfta när arbetsobjekt avslutas - en extra säkerhetsfråga måste besvaras efter att användaren tryckt på AVSLUTA.
 • Hantera arbetsobjekt - möjlighet att skapa och redigera arbetsordrar och projekt  i appen. Möjliggör även reaktivering av stängda arbetsobjekt.
 • Skapa kund - ger mobilanvändaren tillåtelse att skapa en ny kund från en arbetsorder eller projekt
 • Visa grossistens nettopriser - Visas om kontot är kopplat till KlarPris. Ikryssat får mobilanvändaren tillgång till KlarPris nettopriser för artiklar.

Hittade du svaret?