Medlemmar i denna grupp får tillgång till ikryssade resurser.

ALLMÄNT

 • Tillgång till webbadmin - En användare kan tillgång till endast mobilappen eller tvärtom.

INTERNA OCH EXTERNA PERSONER

 • Hantera medarbetare - gör fliken "Medarbetare" i huvudmenyn synlig för att lägga till och editera medarbetare.  
 • Hantera grupper - gör knappen "Skapa Grupp" blir synlig för att lägga till och hantera grupper
 • Hantera personnummer - användaren tillåts editera personnummer och se dem i systemet. Utan rättigheten går det att fylla i ett personnummer, men det maskeras under tiden.
 • Hantera personuppgifter - behövs för att lägga till adress och närmast anhörig hos en medarbetare, samt  hantera personnummer hos en privatkund.
 • Hantera medarbetare från alla avdelningar - Med denna rättigheten blir samtliga medarbetare synliga i medarbetarlistan. Avdelning kan läggas till och tas bort från en medarbetare utanför den egna avdelningen.
 • Kräv 2-stegsverifiering  - för inloggning till app och webb
 • Hantera kunder - gör fliken "Kunder" i huvudmenyn synlig för att lägga till och editera kunder.  
 • Hantera mobilnummer - Rättigheten gör medarbetares  mobilnummer synliga och editerbara, men behövs inte för att lägga upp ett första nummer.
 • Hantera underentreprenörer - gör fliken "UE" synlig i huvudmenyn för att lägga till, editera och buda in nya UE till samarbete. 

ARBETE

 • Hantera arbetsobjekt  - ger access till arbetsordrar och projekt för att skapa och hantera i webbadministrationen. 

BOKFÖRING OCH INKÖP

 • Hantera fakturor - gör fliken " Fakturor" i huvudmenyn synlig för att hantera fakturor i systemet 
 • Skapa kreditfaktura - tillåter användare som kan hantera fakturor att kreditera en faktura i systemet
 • Hantera offerter - gör fliken " Offerter" i huvudmenyn synlig för att skapa offerter i systemet

 
RAPPORTERING OCH PLANERING

 • Hantera rapporter
 • Hantera andras personliga rapporter
 • Hantera attestering av löner
 • Hantera checklistor - tillåter användare att skapa nya, och ändra i befintliga checklistor. I appen kan alla fylla i checklistor. 

SYSTEM

 • Hantera inställningar - avser inställningar för kontot eller företaget och görs under Inställningar i separat meny  
 • Hantera Marknaden - avser möjlighet att slå på och av moduler för grundläggande funktioner i systemet
 • Tillåtelse att "radera resurser"  (kunder, arbetsorder, fakturor, medarbetare, grupper, utgiftstyper mm)
 • Hantera serienummer -  tillåtelse att skapa egna serienummertyper i Inställningar (Förutsätter att "Serienummer-modulen" är påslagen)
 • Hantera backupdata - ger användaren full access till all data i systemet. Möjliggör export av data. (Se Inställningar Export data) 

Hittade du svaret?