1. Gå till kundens kundkort

  2. Klicka på Åtgärder

  3. Klicka på Radera

  4. Konfirmera med "Ja radera"

OBS!
Om du raderar en kund försvinner data kopplad till kunden som projekt, arbetsorder och rapporter. Endast användare med rättighetet att "radera resurser" kan radera en kund.

Hittade du svaret?