Under UE i huvudmenyn hittar du UE-listan med dina underentreprenörer. Här kan du söka, skapa, editera och ta bort underentreprenörer. UE's, kan knytas till olika samarbeten som rapportering i personalliggare eller i arbetsorder.
I listan visas olika ikoner för typ av samarbete och status för kopplingen mellan ditt företag och den inbjudna underentreprenören.

En underentreprenör kan skapas på två sätt: Manuellt företag eller Kopplat företag.

Manuellt företag innebär att du lägger upp och administrerar din UE's medarbetare och knyter dem till projekt och arbetsorder.
Kopplat företag innebär att din UE själv administrerar sitt konto och medarbetare. Då skickas istället ett meddelande till det kopplande samarbetsföretaget med inbjudan om samarbete och praktisk information.

lista på underentreprenörer (UE) med två sätt att skapa nya UE på

Radera en UE

  1. Ställ markören eller radera-ikonen på raden med företaget du vill ta bort

  2. Klicka och bekräfta radering

Notera att det behövs rättigheter för att ta bort en underentreprenör. Utan rättigheter är radera-ikonen (papperskorgen) dold.

OBS! Ta aldrig bort en underentreprenör under pågående arbete eller om det finns oavslutade arbetsordrar eller fakturor kopplade till företaget.

Hittade du svaret?