En UE som är registrerad i ert system kan få tillgång en till personalliggare för att checka in och ut på en arbetsplats. De måste då knytas till ett projekt eller en arbetsorder med personalliggare. Tjänsten måste finnas i UE's app för att användas med mobiltelefonen.

  1. Öppna aktuellt projekt eller arbetsorder genom att klicka på raden med arbetsobjekt.
  2. Klicka på fliken "Liggare & UE"
  3. Lägg till aktuell underentreprenörer från listan av tillgängliga UE-företag
  4. Kryssa i om UE'n ska arbeta för företaget i listan. Detta kommerdå visas med sitt organisationsnummer i UE-listan.
  5. Skriv eventuellt ett meddelande till UE'n, som kommer få "kopplingsförfrågan" i email
  6. Klicka på spara.
  • Om underentreprenören är ett "manuell företag" får användarna registrerade under detta företag tillgång till personalliggaren.
  • Om underentreprenören är ett "länkat företag" blir projektet/arbetsordern istället synligt inne på UE's konto och de får själva lägga till de medarbetare som skall ha tillgång till personalliggaren.

OBS! Skatteverket kräver personnummer för att logga in i personalliggaren. Om en medarbetare saknar svenskt personnummer kan hen registreras med födelsedatum följt av XXXX istället för de fyra sista siffrorna.
Håll er uppdatrerade i vilka regler som gäller. Skatteverket

Hittade du svaret?