Under fliken Offerter i huvudmenyn listas dina offerter. Från listan kommer du åt funktionerna för att förhandsgranska, ändra och ladda upp dokument som hör till offerten. Om företagets logo laddats upp i Företagsinställningar, kommer denna visas på offerten.

Inifrån editeringsläget kan du skicka en offert till en kund, godkänna och konvertera offerten till ett projekt. Om du lagt upp "Arbetsorder" som en rad, kommer denna rad att bli en underliggande arbetsorder i projektstrukturen.
Artiklar kommer att lägga sig som rapporterade kostnader.


Upplysning: Fieldlys Offerter är under omarbetning och kommer att uppgraderas HT 2021. Du kan i dagsläget behöva editera projektet/arbetsordern så att den stämmer med offerten.

Offerternas olika status visas med olika färger.

Det går inte att ta bort en offert.

Hittade du svaret?