1. Klicka på ”Offerter” i huvudmenyn

  2. Klicka på den gröna knappen ”Skapa Offert”

  3. Bygg din offert genom att fylla i grundläggande information och offertrader som ska räknas samman

  4. Spara. Offerten är skapad och visas i offertlistan som blå (skapad)

  5. Välj att skicka till kunden i e-mail eller godkänn den manuellt genom att klicka på vald åtgärd. Om du skickar till kunden i email, kan kunden godkänna offerten digitalt. När offerten godkänts går dess status går över till att bli godkänd (grön) och redo att konverteras till projekt.

  6. Klicka på "Konvertera till projekt". Status övergår till "konverterad" och visas som gul i listan. Samtidigt har ett projekt med ett preliminärt namn skapats i projektlistan (huvudmenyn) och du kan börja jobba i projektet.

Notera: En offert kan ha status "obesvard" (lila), vilket innebär att förfallodatum på offerten har passerats utan att offerten godkänts. Du kan skicka om en offert med ny förfallodatum.

Hittade du svaret?