Introduktion - projektöversikt

Under fliken Projekt listas projekt och nya kan skapas.

När du öppnar ett projekt visas en översikt med flikar.

Till vänster i ett öppet projekt visas projektets struktur. Ett projekt kan ha en eller flera underprojekt eller arbetsordrar.


Färgerna indikerar status. Projektets status styr ingående underprojekts eller arbetsordrars status. Omvänt påverkar ingåendearbeten det överordnade projektet.

Till höger i ett öppet projekt visas två flikrader med inställningar, översikter, listor och funktioner. Flikarna i undre raden varierar efter aktiv flik på övre raden.

Från projektets översikt finns olika funktioner som gäller hela projektet:

  • Ändra status manuellt
  • Välja understatus
  • Exportera som PDF
  • Skapa byggarbetsbok
  • Fakturera
  • Kopiera projektet
  • Radera projektet

översikt av öppnat projekt

Grundläggande inställningar

När du skapar ett projekt, måste obligatoriska fält i inställningarna "Allmänt" och "Kund" sparas innan du kan gå vidare och registrera mer information.

För att en medarbetare ska få tillgång till ett projekt måste hen knytas till
projektet. Detta gör du kan göras på olika sätt, till exempel med Interna roller.

När du skapar ett projekt med en personalliggare, ska numret från Skatteverket
skrivas in under fliken Personalliggare. För mer information om personalliggare, besök www.skatteverket.se

Du kan välja att lägga in fasta eller löpande priser. Om det finns en prismall skapad i Inställningar eller för kunden, kopieras denna in för att användas i projektet. Kontrakterade priser kan läggas upp i en lyftplan.

Om du vill lägga in påminnelser som skickas ut som push-meddelanden till
medarbetarnas mobiltelefoner så kan du skapa sådana under rubriken Påminnelser.

För att kundens kontaktperson ska bli synlig kontaktbar från mobilappen, lägger du in den informationen under fliken Externa kontakter på projektets översiktssida.

Referenser & relaterat

Mer projektflikarnas olika betydelse, finansiell översikt och andra inställningar:
Inställningar för projektet
Skapa projekt

Finansiella inställningar

Personalliggare

Hittade du svaret?