En arbetsorder kan skapas på flera ställen i systemet, samt i mobilen.

  • Arbetsorderlistan - SKAPA ARBETSORDER
  • Inuti ett projekt som en projektbunden arbetsorder
  • I Kalendern som en fristående arbetsorder
  • I mobilappen

Under fliken Arbetsorder listas och hanteras dina arbetsordrar och nya skapas.
För att knyta en medarbetare till en arbetsorder måste medarbetaren läggas till med en intern roll.

En arbetsorder kan vara projektbunden eller fristående. Båda sorterna kan vara återkommande.

För arbetsorder med en personalliggare måste ha sitt ID-numret från Skatteverket finnas med. www.skatteverket.se

Checklistor som skapats i en AO ligger de kvar i systemet för framtida behov.

Påminnelser som skapats i en AO skickas ut som push-meddelanden till
medarbetarnas mobiltelefoner.

Priser i en AO kan ställas in som fasta eller löpande. Om pristyp i företagsinställningarna är definierade som löpande, blir detta förvalt. Om det finns prismallar skapade i inställningar eller för kunden, blir dessa priser valbara från AOn.

Kundens kontaktperson blir tillgänglig att kontakta direkt ifrån
mobilappen om den är inlagd i AOn.

En introduktionsfilm:
https://youtu.be/GncQYtlMx90

Hittade du svaret?