Rapporter från ett projekt eller arbetsorder utgör underlaget för en faktura i Fieldlys system.  En faktura kan skickas till kund direkt från Fieldly via email, exporteras till pdf eller till ett ekonomisystem som Fieldly integrerar med. Förfarandet kan se olika ut beroende på dina inställningar för företaget eller projektet. 

Fakturering kan ske från:

  1. Arbetsorder och Projekt:

    1. i titelraden oberoende av öppna flikar

    2. i rapportvyns Tid, Resor & Utgifter

  2. Lyftplanen i Arbetsorder och Projekt under Inställningar --> Finansiellt


  3. Fakturor i huvudmenyn


några minuter om hur du skapar fakturaunderlag och fakturerar i Fieldly

Hittade du svaret?