Rapporter från ett projekt eller arbetsorder utgör underlaget för en faktura i Fieldlys system.  En faktura kan skickas till kund direkt från Fieldly via email, exporteras till pdf eller till ett ekonomisystem som Fieldly integrerar med. Förfarandet kan se olika ut beroende på dina inställningar för företaget eller projektet. 

Fakturering kan ske från:

  1. Arbetsorder och Projekt, överallt bredvid titeln, samt i rappportvyn
  2. Lyftplanen i Arbetsorder och Projekt under Inställningar - Finansiellt
  3. Fakturor i huvudmenyn

sammanfattning på några minuter om hur du skapar fakturaunderlag och fakturerar i Fieldly

Referenser & Relaterat

Kontrollera och godkänn fakturaunderlag

Skapa faktura

Fakturans delar

Lägg till ny fakturarad

Redigera faktura

Skicka och exportera faktura

Hittade du svaret?