Innan du skapar en faktura kan du behöva gå igenom rapporterna i projektet eller arbetsordern som skickats från appen. Detta gör du i rapportvyn.

  1. Klicka på fliken ”Rapporter” i aktuellt projekt eller arbetsorder

  2. Klicka på fliken "Tid, Resor & Utgifter" 

  3. Expandera rapporterna genom att klicka på pilen/spetsen framför rubrikerna Tid, Resor & Utgifter. Rapporter från appen eller webbadmin listas.

  4. Granska varje rapporttyps översikt, och om det behövs, editera genom att öppna var och en.

  5. Kryssa i de som ska godkännas. Du kan också välja att godkänna alla på samma gång.

  6. Klicka på "Åtgärder" under flikarna och godkänn genom att välja Godkänn ALLA eller Godkänn valda i listan

Annotation on 2021-06-29 at 16-22-00.png

Tips: Om du har många rapporter kan du behöva filtrera dem genom genom att klicka på filter, t ex. datum, medarbetare eller faktureringsstatus.

Notera:  De tidigare svarta rapportraderna bli nu gula vilket indikerar att de godkänts för fakturering.

En rapports olika faktureringsstatus

Ej Godkänd - Rapporten har ännu inte godkänts för fakturering
Godkänd - Rapporten har godkänts för fakturering
Utkast -  Rapporten är kopplad till en faktura som ännu inte skickats
Skickad - Rapporten är kopplad till en faktura med status ”skickad”
Betald - Rapporten är kopplad till en faktura med status ”betald”
Exkluderad från fakturering - Rapporten är inte kopplad till en faktura, men utgör underlag för den ekonomiska beräkningen och löner 

Hittade du svaret?