Innan du skapar en faktura kan du behöva gå igenom de ekonomiska rapporterna i projektet eller arbetsordern så att de är korrekta.

Rapporter som skickas in från appen eller skapas i administrationen samlas under respektive projekt eller arbetsorder.

  1. Gå till aktuellt projekts eller arbetsorders översiktssida
  2. Klicka på fliken ”Rapporter”
  3. Klicka på fliken "Tid, Resor & Utgifter" 
  4. Expandera rapporterna genom att klicka på pilen/spetsen framför rubrikerna Tid, Resor & Utgifter. Rapporter från appen eller webbadmin listas.
  5. Granska och editera genom att öppna var och en.
  6. Kryssa i de som ska godkännas. Du kan också välja att godkänna alla utan att först kryssa i dem.
  7. Klicka på "Åtgärder" och godkänn genom att välja i listan

    Om du har många rapporter kan du behöva filtrera dem genom genom att klicka på filter, t ex. datum, medarbetare eller faktureringsstatus.

Notera:  De tidigare svarta rapportraderna bli nu gula vilket indikerar att de godkänts för fakturering.

En rapports olika faktureringsstatus:
 
Ej Godkänd - Rapporten har ännu inte godkänts för fakturering
Godkänd - Rapporten har godkänts för fakturering
Utkast -  Rapporten ingår på en faktura som ännu inte skickats
Skickad - Rapporten ingår på en faktura med status ”skickad”
Betald - Rapporten ingår på en faktura med status ”betald”
Exkluderad från fakturering - Rapporten ingår inte på faktura, men utgör underlag för den finansiella beräkningen och löner 

Referenser & Relaterat

Introduktion fakturering

Skapa faktura

Fakturans delar

Lägg till ny fakturarad

Redigera faktura

Skicka och exportera faktura

Hittade du svaret?