Rapporter som godkänts för fakturering utgör i regel underlaget för en faktura. Om du valt fast pris för arbetet är det detta som kommer att faktureras.

En faktura skapas genom att det godkända underlaget skickas över till fakturering, antingen från projektet/arbetsordern eller från en faktura varifrån du importerar godkända rapporter.

  1. Gå in på den arbetsorder som du vill fakturera
  2. Klicka på fliken "Rapporter"
  3. Klicka på underfliken för Tid, Resor & Utgifter.
  4. Godkänn rapporterna om de inte redan är godkända.
  5. Kryssa i rapporterna som ska faktureras om det bara är vissa .
  6. Klicka på "Åtgärder" och välj "Fakturera valda" i listan
    eller
  7. Klicka på ”Fakturera alla” om du vill att alla rapporter ska komma med på faktura.
  8. När du klickat i listan kommer du att tas i en fakturavy, där det mesta är ifyllt i förväg.

Notera: Om ditt företag använder "Förenklat faktureringsflöde" i Fieldly, behöver du inte godkänna rapporter före fakturering och fakturor som skapas behöver heller inte låsas.

Notera: Om du tar bort ett fakturautkast försvinner inte rapporterna, men ändrar status i arbetsordern eller projektet.

Referenser & Relaterat

Introduktion fakturering

Kontrollera och godkänn fakturaunderlag

Fakturans delar

Lägg till ny fakturarad

Redigera faktura

Skicka och exportera faktura

Hittade du svaret?