Rapporter som godkänts för fakturering utgör underlaget för en faktura. En faktura skapas genom att det godkända underlaget skickas över till fakturering.

  1. Gå in på den arbetsorder som du vill fakturera
  2. Klicka på fliken "Rapporter"
  3. Klicka på underfliken för Tid, Resor & Utgifter.
  4. Kontrollera posterna genom att expandera respektive rubrik (Tidsrapporter, Reserapporter, Utgiftsrapporter).
  5. Öppna rapporter du vill justera genom att klicka på dem. Justera fält och spara. 
  6. Kryssa i rapporterna som ska faktureras.
  7. Klicka på "Åtgärder" och välj vilka du vill godkänna och fakturera. Detta kan du göra i ett eller två steg.
  8. Klicka på ”Fakturera alla”

Notera: Om du valt förenklat faktureringsflöde i Företagsinställningar, behöver du inte godkänna rapporterna före fakturering och faktura som skapas bli heller inte låst. Om du tar bort ett fakturautkast försvinne inte rapporterna i den, men ändrar status i arbetsordern eller projektet.

Referenser & Relaterat

Introduktion fakturering

Kontrollera och godkänn fakturaunderlag

Fakturans delar

Lägg till ny fakturarad

Redigera faktura

Skicka och exportera faktura

Hittade du svaret?