Rapporter som godkänts för fakturering utgör underlaget för en faktura med löpande pris. Om du valt fast pris för arbetet är det detta som faktureras.

En faktura skapas genom att det godkända underlaget skickas över till fakturering, antingen från projektet/arbetsordern eller från en tom faktura varifrån du importerar godkända rapporter.

 1. Öppna arbetet du vill fakturera

 2. Klicka på fliken "Rapporter"

 3. Klicka på underfliken för Tid, Resor & Utgifter.

 4. Godkänn rapporterna om de inte redan är godkända.

 5. Kryssa i rapporterna som ska faktureras om det bara är vissa .

 6. Klicka på "Åtgärder" och välj "Fakturera valda" i listan
  eller

 7. Klicka på ”Fakturera alla” om du vill att alla rapporter ska komma med på faktura.
  Du tas nu till ett fakturaformulär, där det mesta är ifyllt i förväg.

 8. Granska fakturan och Spara med den gröna knappen

Annotation on 2021-06-29 at 16-15-09.png

Notera: Om ditt företag använder "Förenklat faktureringsflöde" i Fieldly, behöver du inte godkänna rapporter före fakturering och fakturor som skapas behöver heller inte låsas.

Notera: Om du tar bort ett fakturautkast försvinner inte rapporterna, men deras status återgår till Ej godkända.

Hittade du svaret?