Redigera en befintlig fakturarad

Vissa delar av en fakturarad kan redigeras direkt i faktureringsläget:

 • Beskrivning
 • Konto
 • Moms
 • Rabatt

Poster knutna till en rapport och vars värden redan godkänts för fakturering, t.ex antal och pris, är låsta i fakturaläget.

Redigera en låst fakturapost

 1. Radera aktuell rad från fakturan genom att klicka på ikonen för soptunna.
  Den underliggande rapportens status byts till godkänd för fakturering.
 2. Spara fakturan
 3. Gå tillbaka till aktuellt projekt/arbetsorder
 4. Klicka på aktuell rapport, redigera och spara
  Rapporten ska fortfarande vara "godkänd" (gul)
 5. Gå tillbaka till fakturan
 6. Klicka på ”Importera attesterade rapporter”
 7. Välj rapporten du nyss redigerade
 8. Klicka på Import och valda rapporter importeras till fakturan

Referenser & Relaterat

Introduktion fakturering

Kontrollera och godkänn fakturaunderlag

Skapa faktura

Fakturans delar

Lägg till ny fakturarad

Skicka och exportera faktura

Hittade du svaret?