Redigera en befintlig fakturarad

Vissa delar av en fakturarad kan redigeras direkt i faktureringsläget:

 • Beskrivning

 • Momstyp

 • Rabatt (absolut tal eller %)

Poster knutna till en rapport och vars värden redan godkänts för fakturering, t.ex. antal och pris, är låsta i fakturaläget.

Lägg till fakturarad

Oavsett om fakturan baseras på rapporterna eller fastpris, kan du lägga till nya fakturarader genom att klicka på knappen ”Lägg till fakturarad". Beloppet adderas då till fakturasumman.

Importera och bifoga rapporter inifrån fakturan

Du kan importera godkända rapporter inifrån en tom eller påbörjad faktura.
Om fakturan är baseras på löpande prissättning importerar du godkända rapporter som skapar nya fakturarader. Deras värde adderas då till fakturasumman.

 1. Skapa en ny faktura genom att klicka på fakturasymbolen i arbetets rubrikrad. eller öppna en befintlig faktura

 2. Klicka på ”Importera godkända rapporter”
  En modul som visas fakturerbara (godkända) rapporter visas.

 3. Kryssa för de rapporter du vill ska importeras

 4. Klicka på IMPORTERA

Om fakturan ska baseras på ett fastprisarbete börjar du alltid med att skapa en tom faktura och klicka på "Importera kontrakterad summa".

Du kan sedan bifoga rapporter för att kunna se på fakturan vad som rapporteras.

OBS! Dessa rapportvärden påverkar inte kontraktssumman på fakturan och visas ej heller på kundens faktura.

Bifoga leverantörsfaktura till faktura

Om du exporterar en faktura till ditt ekonomisystem, kan du bifoga en leverantörsfaktura som kommit in från ditt ekonomisystem och kopplats till en utgiftsrapport i projektet du fakturerar.

Redigera en låst fakturapost

 1. Radera aktuell rad från fakturan genom att klicka på ikonen för soptunna
  Den underliggande rapportens status byts till godkänd för fakturering.

 2. Spara fakturan

 3. Gå tillbaka till aktuellt projekt/arbetsorder

 4. Klicka på aktuell rapport, redigera och spara
  Rapporten ska fortfarande vara "godkänd" (gul)

 5. Gå tillbaka till fakturan

 6. Klicka på ”Importera attesterade rapporter”

 7. Välj rapporten du nyss redigerade

 8. Klicka på Import och valda rapporter importeras till fakturan

Hittade du svaret?