Fastpris
Om fakturan baseras på projekt eller arbetsorder med fastpris kan du lägga till nya fakturarader genom att klicka på knappen ”lägg till utgift”.

Löpande prissättning
Om fakturan är baseras på projekt eller arbetsorder med löpande prissättning importerar du fakturarader från arbetsobjektets rapporter.

  1. Godkänn den skapade rapporten för fakturering
  2. Gå till tillbaka till din faktura och importera in aktuell rapport genom att klicka på ”Importera attesterade rapporter”
  3. Välj aktuell rapport. Ny fakturarad med aktuell rapport inkluderad.

Referenser & Relaterat

Introduktion fakturering

Kontrollera och godkänn fakturaunderlag

Skapa faktura

Fakturans delar

Redigera faktura

Skicka och exportera faktura


Hittade du svaret?