Artikelmaterial är en inställning om modulen Smarta artiklar är aktiverad.

Här skapar du materialet som ska användas för smarta artiklar, tex håltagning eller sågning, och anger en prisberäkningsfaktor för materialet. Ju svårare ett material är att bearbeta, desto högre faktor.

Artikelmaterial som du skapat här kommer att bli valbart i litsan över material när du rapporterar smarta artiklar i ett arbete.

Du kan även behöva skapa en ny smart artikel i Artiklar, och bygga prislista på den, om detta inte redan är gjort.

I listan över skapade material kan du skapa nya, editera befintliga eller ta bort material.

Notera: Du kan ta bort ett artikelmaterial utan att det försvinner i befintliga rapporter eller andra ställen där det använts.

Notera: Du kan inte ta bort standardmaterial. Vil du ta bort ett material som är satt som standard måste du först byta material som ska vara standard.

formuläret för att skapa nya eller editera nya artikelmaterial

Relaterat

Skapa smart artikel

Rapportera med smart artikel

Artiklar

Hittade du svaret?