Under Inställniningar -->Arbetsgivarorg / Hängavtal kan du lägga upp namn och beskrivning om Arbetsgivarorganisation för att få nödvändig information om en extern partner, främst underentreprenör (UE).

När du lägger upp en ny UE blir dessa sedan valbara i en lista och kan kopplas till din nya UE. När du söker på underentreprenör i UE-listan kommer en kolumn att visa vilka arbetsgivarorganisationer eller hängavtal som finns på varje företag.

Listan i Inställningar över Arbetsgivarorg / Hängavtal registrerade på ditt konto

Formulär för att registrera Arbetsgivarorg / Hängavtal i Inställningar

Överblick i listan över underentreprenörer (UE) och Arbetsgivarorg / Hängavtal registrerade på dem

Hittade du svaret?