1. Klicka på ditt namn uppe till höger i huvudmenyn
  2. Klicka på Inställningar
  3. Välj Checklistor
  4. Klicka på den gröna SKAPA CHECKLISTA

listan med företagets checklistor (mallar)

Checklistans inställningar, utseende, innehåll och funktioner baseras på Inställningar och checklistbyggarens olika komponenter.

Du drar och släpper olika komponenter som du sedan kan modifiera.

Under flikarna Visa, Infoga, Val och Spara och Val finnner du olika komponenttyper.
För att ta bort en komponent som du lagt i checklistan, markerar du komponenten och drar den till soptunnan.

Du kan bygga en ny checklista genom att kopiera och bygga vidare på en existerande. För att kopiera en existerande checklista öppnar du checklistan och klickar KOPIERA CHECKLISTA..

Checklistans egenskaper och inställningar bestäms genom att du, under fliken Inställningar, svarar på ett antal Ja/Nej frågor.

checklistans inställningar

När checklistan är klar klickar du på Spara och checklistan blir direkt tillgänglig för användning i både webben och i appen.

Referenser & relaterat

Innebörd av checklista och checklistbyggaren

Inställningar för checklistor

Komponenter i checklistor

Hittade du svaret?