Checklistor skapas med olika komponenter i checklistbyggaren. komponenterna placeras i din checklista genom att du markerar komponenten och drar den till önskad plats.

  • För att editera en komponent klickar du på den efter att den placerats i checklistan. Editeringsverktyget som öppnas är anpassat till komponenten och varierar därför i utseende och funktion.

  • För att radera en komponent drar du den till papperskorgen.

  • För att duplicera en komponent väljer du "Duplicera komponent" i listan som öppnas när du klickar på den blå texten "Åtgärder" till höger i komponentfältet. En kopia skapas direkt under den duplicerade komponenten.

  • För att spara en komponent väljer du "Spara komponent" i listan som öppnas när du klickar på den blå texten "Åtgärder" till höger i ett komponentfält. En ruta för att namnge och spara komponenten öppnas.

Visa

Denna flik har huvudelementen för att bygga checklistans grundstruktur.

Brödtext

Brödtext används för checklistans permanenta texter, t ex. information eller instruktion om själva checklistan. Textmängden är obegränsad.

komponenten Brödtext

Rubrik

Rubrik används till en rubrik i en tjock och lite större textstorlek

komponenten Rubrik

Horisontell Skiljelinje

Komponenten används för att placera ut en skiljelinje i din checklista. Linjer blir inte synliga i appen, men fungerar som sektionsdelare för en ifylld checklista som sparas och i PDF.

komponenten Horisontell Skiljelinje

URL-länk

URL-länk används för att placera länkar i checklistan. Länken kan vara till en webbsida eller till ett dokument med detaljerade instruktioner. Länken fungerar även när en checklista sparas som PDF.

komponenten URL-länk

Svarsfält

Denna flik har byggblock och funktioner nödvändiga för de flesta checklistor såsom frågor med svarsfät och fält för signatur.

Datumväljare

Komponenten Datumväljare används för att placera ut en eller flera datumväljare i checklistan, som sedan ska fyllas i av fältarbetaren.

komponenten Datumväljare

Öppen fråga

Öppen fråga används för frågor respondenten besvarar med fritext.


komponenten Öppen fråga

Signatur

Signatur används för att placera en eller flera signaturer som checklistan kräver. Det kan vara t.ex. signatur från beställaren, platschefen eller genomföraren. I editeringsverktyget väljer du antal signaturfält, antal per rad för PDF, samt om de ska vara obligatoriska.

komponenten Signatur

Lägg till foto

Lägg till foto är fält för foton i din checklista, t.ex på en installation eller skada som har uppstått. I editeringsverktyget anger du antal bilder, deras placering i PDF, samt om de ska vara obligatoriska.

Notera: Ju fler bilder som tillåts på per rad, desto mindre måste de vara och ju fler bilder som tillåts totalt, desto längre tid tar det att ladda upp och skicka från mobilen

komponenten Lägg till foto

Val

Denna flik har komponenter för att fältarbetaren ska kunna fylla i uppgifter som behövs i checklistan.

Rullgardinsval

Komponenten Rullgardinsval används för frågor i checklistan som sedan respondenten får svara på genom att välja ett av flera alternativ i en rullgardinslista. Rullgardinslistan innehåller färdiga valmöjligheter och lämpar sig frågor där endast ett svar är tillåtet. I editeringsverktyget skapar du svarsalternativen och anger om svar ska vara obligatoriskt.

komponenten Rullgardinsval

Flerval

Komponenten Flerval används för frågor i checklistan som sedan respondenten får svara på genom att välja ett eller flera av svarsalternativen. Flerval passar frågor där flera svarsalternativ är tillåtna. I editeringsverktyget skapar du svarsalternativen.

komponenten Flerval

Frågeformulär

Komponenten Frågeformulär används för ett eller flera frågeformulär i checklistan. Ett frågeformulär består av en Titel, frågor och svarsalternativ. Till varje svarsalternativ kan en kommentar kopplas. I editeringsverktyget finns Inställningar och Frågor.

I Inställningar för frågeformuläret (kugghjulet i vänster kolumn av editeringsverktyget) väljer du om kommentarer ska kopplas och vara obligatoriska, samt om respondenternas initialer ska visas. Initialer rekommenderas om flera personer samarbetar på en och samma checklista. Du sätter även rubriker till frågeformuläret, frågor och kommentarer. I Frågor skapar du själva frågorna.

komponenten Frågeformulär

Sparat

Denna flik används för att spara redan skapade element och göra dem valbara för liknande checklistor i framtiden. Sparade komponenter hamnar i kolumnen till vänster tillsammans med andra sparade komponenter i Spara-fliken.

Hittade du svaret?