Under fliken Inställningar gör du inställningar som skall gälla för just denna checklista.

Ange en titel
Obligatoriskt fält för namn på checklistan som ska kännas igen av alla som ska fylla i den. Titeln som anges här blir synlig i appen och på webben.
Exempel: 3.1.3 Egenkontroll projektering Byggservice

Användare kan lägga till beskrivning i mobilen
Men denna inställningen på [Ja] kan användaren lägga till en underrubrik till checklistan i samband med att den fylls i.

Expandera alla checklist-frågor på mobilen
Men denna inställningen på [Ja] visas rubriker och alla svarsalternativ direkt utan att behöva expanderas. Med inställningen avslagen [Nej] visas checklistan i ett komprimerat format med endast rubriker.lämpar sig för långa checklistor och ger överblick.

Skicka kopia på alla fullständigt ifyllda checklistor till projektägare/gruppledare
Med denna inställning på [Ja] skickas en kopia som PDF i email till projektägaren eller gruppledare när den sparats. Om checklistan är en personlig checklista utanför projektet, skickas istället en kopia till medarbetarens gruppledare.

Tillåt att tagga checklistan från mobilen
Med denna inställning på [Ja] kan medarbetaren tagga checklistan i samband med att den fylls i, dvs lägga in nyckelord som sedan blir sök- och filtrerbara när den ifyllda checklistan listas i webben.

Lås checklistans svar från redigering
Med denna inställning på [Ja] går det inte att redigera checklistan efter att den sparats första gången.. Om checklistan innehåller en signatur är denna inställning tvingande eftersom en signerad checklista aldrig skall få ändras.

Visa denna checklista i mobilen
Med denna inställning på [Ja] är checklistan synlig i mobilen och kan fyllas i och användas i både app och webb. Om du istället väljer Nej, tas den bort från mobilen men är fortsatt tillgänglig i webben.

Skicka checklistan till följande mottagare
Här fyller du i epostadressen till personerna du vill skicka checklistan till.

Knyt checklistan till avdelningar
Här anger du den eller de avdelningar som checklistan ska vara tillgänglig för.
Inställningen är tillämplig endast för konton med modulen "Avdelningar".
Oifylld blir checklistan synlig för alla.

Referenser & Relaterat

Innebörd av checklista

Skapa checklista

Komponenter i checklistan

Hittade du svaret?