Ange en titel
Obligatoriskt fält för namn på checklistan som ska kännas igen av alla som ska fylla i den. Titeln som anges här blir synlig i appen och på webben.
Exempel: 3.1.3 Egenkontroll projektering Byggservice

Användare kan lägga till beskrivning i mobilen
Men denna inställningen på JA kan användaren lägga till en underrubrik till checklistan i samband med att den fylls i.

Expandera alla checklist-frågor i mobilen
Men denna inställningen på JA visas rubriker och alla svarsalternativ direkt utan att behöva expanderas. Med NEJ visas checklistan i ett komprimerat format med endast rubriker vilket lämpar sig för långa checklistor och ger överblick.

Skicka kopia på avslutad checklista till projektägare/gruppledare
Med denna inställning på JA skickas en kopia som PDF i email till projektägaren när den sparats. Om checklistan är "personlig" och inte tillhör ett projekt, skickas istället en kopia till medarbetarens gruppledare.

Tillåt skapa nyckelord från mobilen
Med denna inställning på JA kan medarbetaren tagga checklistan i samband med att den fylls i, dvs lägga in nyckelord som sedan blir sök- och filtrerbara.

Visa denna checklista i mobilen
Med denna inställning på JA är checklistan synlig i mobilen och kan fyllas i och användas i både app och webb. Om du istället väljer NEJ tas den bort från mobilen men är fortsatt tillgänglig i webben.

Skicka checklistan till följande mottagare
Här fyller du i e-postadressen till personerna du vill skicka checklistan till.

Knyt checklistan till avdelningar
Här anger du den eller de avdelningar som checklistan ska vara tillgänglig för.
Inställningen är tillämplig endast för konton med modulen "Avdelningar".

Hittade du svaret?