Understatusar kan används för att visa ett tillstånd för en pausad arbetsorder eller projekt. En pausad arbetsorder skulle till exempel kunna ha understatusen "Beställa Material". Understatusar kan användas i både webb och app. I appen måste projektet eller arbetsordern vara pausad.

Understatusar som ska vara valbara i arbeten skapas i Inställningar --> Understatus

Hittade du svaret?