För att följa datdaskyddsförordnigar och riktlinjer som GDPR ställer på oss som systemleverantör tillämpar Fieldly automatiskt utloggning vid inaktivitet. Om du inte är aktiv (rör på musen eller skriver) inom 45 minuter så blir du automatiskt utloggad.

Du ställer själv in om du vill att dina inloggningsuppgifter ska sparas i din webläsare.

Hittade du svaret?