Under ikonen Projekt listas alla arbetsorder som du har tillgång till.

ID-kortet symboliserar personalliggare, vilket innebär att arbetsordern har krav på att en sådan måste fyllas i.

De olika färgerna visar vilken status projektet har där:


Blå = Väntade (skapad och tilldelad, men ej påbörjad)

Grön = Påbörjad och aktiv (du kan rapportera på den)

Lila = Pausad (ingen rapportering kan ske)

Gul = Avslutad (jobbet avslutat, all rapportering gjord)

Genom att trycka på tratten uppe till höger kan du filtrera vilka (status) du vill ska visas och hur. Du kan även sortera efter titel, projektnummer eller startdatum.

Längst ner i listan över arbetsorder kan du skapa en ny arbetsorder genom att trycka på den gröna knappen SKAPA ARBETSORDER.


Hittade du svaret?