Ett projekt kan ha underprojekt och projektbundna arbetsorder.
Du kan nå dessa direkt från huvudprojektet.
Ikonens namn varierar beroende på om projektet är ett projekt med underprojekt eller ett projekt med arbetsorder. För att nå ett underprojekts arbetsorder måste du först gå in i underprojektet och klicka på dess arbetsorders. En projektbunden arbetsorder fungerar på samma sätt som en fristående arbetsorder.

Oavsett om en arbetsorder är fristående eller projektbunden, listas den under Arbetsorder i appens huvudmeny.

projekt med arbetsorder

projekt med underprojekt

Hittade du svaret?