Under ikonen Arbetsorder listas alla arbetsorder som du har tillgång till.

Handen symboliserar att en arbetsorder är öppen. En öppen arbetsorder innebär att flera personer har tilldelats samma arbetsorder, kan se den i listan och och påbörja den. När någon påbörjar den försvinner den från de andra personernas lista.

ID-kortet symboliserar personalliggare, vilket innebär att arbetsordern har krav på att en sådan måste fyllas i.

De olika färgerna visar vilken status projektet har där:


Blå = Väntade (skapad och tilldelad, men ej påbörjad)

Grön = Påbörjad och aktiv (du kan rapportera på den)

Lila = Pausad (ingen rapportering kan ske)

Gul = Avslutad (jobbet avslutat, all rapportering gjord)

Genom att trycka på tratten uppe till höger kan du filtrera vilka (status) du vill ska visas och hur.

En arbetsorder kan antingen vara projektbunden eller fristående.

Du når en projektbunden arbetsorder även från projektet.

Längst ner i listan över arbetsorder kan du skapa en ny arbetsorder genom att trycka på den gröna knappen SKAPA ARBETSORDER.

listan med arbetsordrar beroende på vald filtrering

filterfunktionen i appen

Hittade du svaret?