I Min profil som du når från appens startsida hanterar du rapporter, kontakter och information som inte är bundna till ett projekt eller en arbetsorder.

Här kan du rapportera in tid, resor, utgifter eller artiklar genom att trycka på Rapportering

Du kan även göra fältrapporter och checklistor som inte är kopplade till något projekt eller någon arbetsorder

Attesteringar

Attester är en överblick över det du har attesterat under en vecka. Klickar du låsknappen i högra hörnet, attesteras tid och resor samtidigt. Du kan navigera framåt och bakåt i tid eller klicka direkt på kalendern för att välja period som ska attesteras. Låssymbolen till höger om varje post betyder att tidrapporten eller resan redan är attesterad.

  • Tidrapporter
    summering över dina lagda tidrapporter, vecka för vecka och
    möjlighet att attestera dessa veckovis

  • Reserapporter
    summering över dina lagda reserapporter, vecka för vecka och
    möjlighet att attestera dessa veckovis

Notera: För att kunna attestera en period måste föregående perioder först vara attesterade.

Färgerna visar hur dina rapporterade timmar överensstämmer med timmarna som du är registrerad för i gruppen du tillhör.
Blått = inte tillräckligt med timmar

Rött = för många timmar

Grönt = rätt antal timmar i överensstämmelse

Notera: Om du tillhör två grupper där den ena har 2 timmar och den andra 8 timmar, kommer dina attesterade timmar att visa grönt när du rapporterat 10 timmar.

Kollegor

Kollegor är en lista med telefonnummer och möjlighet att ringa en listad person genom att klicka på personens namn.

Dokument

Under Dokument finner du företagsspecifika och personliga dokument som kopplats till din profil och är uppladdade från webbadministrationen.

Rapportering

Under Rapportering skapar du tid-, rese-, utgifts- och artikelrapporter som inte skall belasta något projekt


Fältrapporter

Här skapar du fältrapporter som inte är kopplade till något specifikt projekt eller arbetsorder. Dessa hamnar tillsammans med övriga rapporter under Rapporter i webbadmin, där de kan filtreras efter bland annat medarbetare.


Checklistor

Under Checklistor har du en överblick över tillgängliga checklistor för företaget, vilka du påbörjat och vilka du avslutat.

Hittade du svaret?