Under fliken Finansiellt (Inställningar) i ett projekt eller arbetsorder ställer du in priser och interna kostnader för arbetet. Här bestämmer du om arbetet ska vara på löpande räkning eller fast pris och du skapar påslag eller rabattsatser för material. Om modulen för Lyftplan är aktiverad, kommer en extra sektion för att skapa betalningsplan för denna visas längst ner på sidan.

Varje sektion i Finansiellt går att expandera genom att trycka på pilarna.

Finansiella inställningar består av tre expanderbara sektioner: ARBETSOBJEKTETS PRISER, KONTRAKT- OCH BUDGETVÄRDEN samt LYFTPLAN

sektionen för inställning av tim- och milpriser

Ställ in priser

 1. Välj prissättning genom att klicka på på antingen fast pris eller löpande.
 2. Expandera ARBETSOBJEKTETS genom att klicka på pilen. Fält för olika inställningar blir synliga.
 3. Bestäm om du ska använda en redan framtagen prismall eller ange priser manuellt för arbetsobjektets finansiella beräkningar.
 4. Välj prismall genom att klicka dess namn i listan av prismallar (ramavtal). Du kan utgå från en existerande mall genom att klicka på KOPIERA PRISMALL och editera denna.
  eller
 5. Ställ in timpriser respektive milpriser genom att klicka på respektive sektions +Skapa tim/milpris. Ett formulär öppnas.
 6. Fyll i Avdelning (om detta används), roll och individ som priserna ska gälla för på företaget, alltså de priser som ska debiteras.
 7. Spara
 8. Fortsätt med inställningar för arbetets inköpskostnader genom att välja en procentsats för påslag.

Tips: Om du vill se hur en befintlig prismall ser ut, klicka på "Gå till lista" till vänster om KOPIERA PRISMALL. Du får då översikt över alla företagets mallar och kan gå in och granska dem. Du återgår till arbetsobjektets inställningar med tillbakapilen.

Notera: Påslag för inköp är förvalt baserat på inställning för kontot eller för kunden.

Om du är ansluten till KlarPris och har denna modul aktiverad i Fieldly, gör du ytterligare inställningar för grossist och prissättning.

Ställ in kontrakts- och budgetvärde

Denna sektion används för att ha kontroll på vad som avtalats med kund i relation med det som budgeterats. Du kan välja mellan att jobba med fastpris eller detaljerade värden. Kontrakterat respektive budgeterat värde syns i din finansiella översikt under Rapporter och kan sedan jämföras med rapporter som kommer in löpande under arbetets gång.

 1. Välj om det kontrakterade värdet ska vara specificerat eller utgöras av en totalsumma. Om du väljer totalsumma, blockeras övriga fält för kontrakterat värde.
 2. Fyll i kontrakterade värden för tid, resor och utgifter.
 3. Välj om det budgeterade värdet ska vara specificerat eller utgöras av en totalsumma. Om du väljer totalsumma, blockeras övriga fält.
 4. Fyll i budgeterade värden för tid, resor och utgifter
 5. Spara dina inställningar!

Finansiella inställningar hamnar i den finansiella översikten under Rapporter.

Skapa en lyftplan

Lyftplan är en separat sektion där du lägger upp en betalningsplan med kvarhållning av belopp. Med lyftplan om betalningsplan kan du:

 • Definiera olika lyft med procent för innehållet säkerhetsbelopp
 • fakturera efter varje lyft
 • Ange procent för innehållet säkerhetsbelopp på varje faktura, samt totalt för projektet
 • Exportera betalningsplanen som PDF för kundens godkännande
 • Skicka slutfaktura när projektet är klart

Procentsatserna för kvarhållning är en inställning på företagskontot, men kan ändras manuellt i varje lyftplan. Kontraktsvärdet i sektionen ovanför ligger till grund för planen och hamnar automatiskt i fältet "Kontrakterat värde".

 1. Öppna lyftplanen och se över de förifyllda fälten
 2. Fyll Beskrivning och Delsumma för första delbetalningen på rad ett. Innehållet belopp, ackumulerat belopp och preliminärt slutbelopp fylls nu i automatiskt.
 3. Klicka på "lägg til ny rad"
 4. Fyll i Beskrivning och Delsumma för andra delbetalningen Innehållet belopp, ackumulerat belopp och preliminärt slutbelopp fylls i automatiskt.
 5. Fortsätt som ovan med önskat antal betalningar som ska göras i tur och ordning.
 6. Skriv in ytterligare information som kan behövas för lyftplanen, t ex moms och andra villkor.
 7. Spara

När det är dags för fakturering klickar du på rutan för "lyftet" som ska faktureras och klickar på Åtgärder => Fakturera valda. Du kommer då att skickas vidare till fakturan för lyftet.

Fakturerade lyft syns i lyftplanen med sitt fakturanummer i aktuell rad. Om du klickar på ögat kan du se fakturan.

Du kan editera eller ta bort rader i lyftplanen så länge de inte är fakturerade. Du kan även radera sista raden om denna bara är ett utkast som inte skickats iväg. Resterande rader justeras då för att anpassa kontraktsvärdet och procentsatserna för kvarhållning.

Notera: Lyftplan kan inte skapas för återkommande arbetsorder.

Notera: Om du ändrar det kontrakterade värdet för en lyftplan, kommer ändringen påverka andra rader i planen. Eventuella tillkommande kostnader eller rabatter kan också göras på fakturan.

Notera: Du kan bara ta bort sista raden i en lyftplan

Referenser & relaterat

Inställningar för projektet

Använd KlarPris-artiklar i arbete

Hittade du svaret?