Kom igång i webbadministrationen

Logga in i webbadministrationen genom att gå till fieldly.com och klicka på "logga in"

1. Lägg till dina medarbetare

Det första du bör göra när du loggat in är att skapa användarkonton till dina övriga medarbetare som ska kunna skapa arbetsorder i webben och/eller få tillgång till mobilappen. Detta är en förutsättning för kunna dela ut arbetsorder som dina medarbetare ska kunna rapportera i.

Såhär skapar du en medarbetare

2. Skapa en kund

För att kunna skapa en arbetsorder måste du först skapa en kund som arbetsordern ska knytas till.

Såhär skapar du en kund

3. Skapa en arbetsorder eller ett projekt

När du skapat dina medarbetare och en kund är det dags att skapa din första arbetsorder. Arbetsordern skickas sedan till en eller flera medarbetare som ser dem i sina Fieldly-appar. När de har sin arbetsorder, kan de börja rapportera från mobilen.

Såhär skapar du en arbetsorder

I större komplexa arbeten, kan du behöva skapa ett projekt med flera arbetsordrar under sig. Det finns även underprojekt. Hur du väljer att lägga upp din struktur avgörs av din verksamhets behov.

Såhär skapar du ett projekt

4. Följ upp en arbetsorder och exportera fakturaunderlag

En arbetsorder kan avslutas i appen eller i webbadministrationen.

När en arbetsorder är avslutad klan den följas upp, justeras och faktureras.

På arbetsorderns översiktssida har du den ekonomiska översikten och alla rapporter som skapats. Du inspekterar övrig dokumentation som bilder och checklistor som skickats in från appen. Om allt ser korrekt ut godkänner du och fakturerar.

Du kan exportera ut ett komplett fakuraunderlag med rapporter redovisade var för sig, alternativt summerat i en klumpsumma. Hur du vill att exporten ska se ut, ställer du själv in. Du kan även skicka underlaget direkt till kund för digital signatur.

När du är helt klar och du har ett komplett fakturaunderlag markerar du arbetsordern som stängd och i samma stund försvinner den från alla berörda medarbetares appar.

Såhär skapar du en faktura


Kom igång i appen

När du skapat användarkonton åt dina medarbetare som ska rapportera, kan de börja använda Fieldly-appen.

1. Ladda ner appen

Det första du och dina medarbetare behöver göra är att ladda ner Fieldlys app till din mobil. Appen är gratis och laddas ner antingen från Google Play eller App Store.

2. Logga in i appen

När appen är nerladdad klickar du på Fieldly-ikonen och loggar in med dina personliga inloggningsuppgifter. Det är samma inloggningsuppgifter till appen som till webb admin.

3. Aktivera arbetsorder

När du blivit tilldelad en arbetsorder får du en pushnotis från Fieldly webbadmin. Alla tilldelade arbetsorder listas under "Arbetsorder". Dessa har olika färger beroende på status i arbetsflödet; Väntande (blå), Pågående (grön), Pausade (lila) eller Avslutade (gul). För att aktivera klickar du på "Påbörja".

4. Rapportera tid, resor, utgifter och artiklar

När du aktiverat arbetsordern är aktiverad kan du påbörja rapportering. Rapportering ska göras inifrån respektive arbetsorder under "Rapporter." Där väljer du om du vill göra tidrapport, reserapport, utgiftsrapport eller rapportera artiklar som förbrukats.

Samtidigt som rapporten sparas, belastar den aktuell arbetsorder och blir också synlig i webbadministrationen.

5. Dokumentera arbetet med fältrapporter, checklistor, kommentarer och kommentarer

Du kan dokumentera arbetet med bilder på hur processen fortlöper men också för att dokumentera eventuella skador i fältrapporter. Checklistor skapas i webben och kan vara obligatoriska att fylla i och signeras för att projektet ska kunna betraktas som avslutas. Fältrapportering och checklistor hanteras inifrån respektive projekt liksom kommentarer.

6. Avsluta arbetsorder

När arbetet är klart och alla rapporter skickats in, avslutar du jobbet genom att avsluta arbetsordern, som då byter status från Pågående (grön) till Avslutad (gul). Beroende på inställningar i webben, hamnar den avslutade arbetsordern i "Arkiverat arbete".

Mer info om appen

Hittade du svaret?