Skillnaden mellan projekt och arbetsorder är liten. Arbetsorder lämpar sig generellt för mindre arbeten medan Projekt passar för större arbeten med komplex struktur.
Båda går att använda flexibelt så att de passar din verksamhets behov.

Typer av projekt och arbetsorder

När du skapar ett nytt arbete får du en rullgardinslista med val beroende på om du skapar ett projekt eller en arbetsorder.

 • Projekt med underprojekt
  Underprojektet skapas från arbetsobjektsstrukturen inuti huvudprojektet. Projekt med underprojekt kan i sin tur kan ha arbetsorder under sig

 • Projekt med arbetsorder
  Arbetsordern skapas antingen från arbetsobjektsstrukturen inuti projektet, eller på vanligt sätt under huvudmenyns Arbetsorder där det kopplas till önskat projekt.

 • Arbetsorder som hör till projekt (projektbunden)
  Arbetsordern skapas antingen från arbetsobjektsstrukturen inuti projektet, eller på vanligt sätt under huvudmenyns Arbetsorder där det kopplas det till önskat projekt.

 • Fristående arbetsorder
  Inte kopplat till något projekt och kan inte kopplas/flyttas till ett projekt i efterhand.

 • Återkommande projektbunden arbetsorder
  Fungerar som projektbunden arbetsorder, men upprepas enligt definierad schemaläggning

 • Återkommande fristående arbetsorder
  Fungerar som fristående arbetsorder, men upprepas enligt definierad schemaläggning

rullgardinslista med val när du skapar arbete från Arbetsorder i huvudmenyn

Klarmarkeringar (arbetsorder)

I Arbetsorder finns fliken Klarmarkeringar. Här visas personer som är tillagda i arbetsordern med roller, och som kan markera sitt arbete som avslutat i appen både för sig själva och för hela sin grupp.

När en arbetsorder har avslutats i appen, reflekteras det direkt i listan under Klarmarkeringar genom att rutan framför personen som avlutade sin arbetsorder, kryssas för.
Om en appanvändare avslutar för alla i sin grupp, blir ALLA personer i klarmarkeringslistan ikryssade och arbetsorderns status ändras från Aktiverad till Avslutad. Personerna på listan klan även klarmarkeras av en webbadministratör. Arbetsorderns status kan ändras från webbadmin även om alla personer inte är klarmarkerade. Om en appanvändare av stänger arbetsordern av misstag, går den att reaktivera igen.

Notera: Fliken "Klarmarkeringar" syns bara om man aktiverat denna funktion i företagskontots inställningar. "Möjlighet att avsluta/klarmarkera arbete för alla i ett team."

Checklistor (arbetsorder)

Checklistor kan skapas och göras obligatoriska för fältarbetaren att fylla i innan ett arbete kan avslutas. Hur och till vem checklistor ska skickas, och hur de ska hanteras i appen ställer du in i Inställningar för checklistor och i själva arbetsordern.
Mer om checklistor under avsnitten om checklistor.

Öppen arbetsorder

Möjlighet att låta gruppmedlemmar som lagts till i en arbetsorder som grupp att starta arbetet i appen. När någon av dem aktiverat arbetsordern, syns den inte längre för de övriga, med andra ord "först-till-kvarn".

Möjlighet för underentreprenör att rapportera i arbetsorder

Med modulen "GE/UE-samarbete" aktiverad, kan du bjuda in ett annat företag (underentreprenör) att jobba i en arbetsorder som ditt företag skapat. Rapporterna omfattar tid, resor och utgifter. Själva inbjudan görs inuti arbetsordern och rapporterna sammanställs i arbetsordern. Samarbetet förutsätter att båda företag har ett Fieldly-konto och att en underentreprenörskoppling finns.
Mer om GE/UE-samarbete under avsnittet "Samarbete med underentreprenör i arbetsorder"

Fler skillnader och möjligheter

Det finns fler skillnader mellan projekt och arbetsorder och fördelar med att välja antingen det ena eller det andra. Det finns även rättigheter kopplade till de olika arbetstyperna när det gäller bland annat åtkomst och synlighet i appen. Dessa regleras i Grupprättigheter respektive Företagsinställningar. I projektets rapportöversikt kan du alltid välja om du vill inkludera underliggande arbetsorder i den ekonomiska sammanställningen.
Du kan även flytta arbetsordrar till ett annat projekt.

🎈Prata med din customer success manager om vad som passar din verksamhet eller hämta tips i våra FAQs.

Hittade du svaret?