Allmänt

Här fyller du i de uppgifter för ditt konto som inte redan är ifyllt när du börjar använda Fieldly.

Land för kontot påverkar olika funktioner och andra inställningar, t ex. om ROT/RUT ska vara tillval för projekt.

Valuta är den överordnade valutan i systemet som bestämmer vilken valuta dina interna beräkningar ska göras i. Vald valuta i företagsinställningar blir förvald valuta i funktioner som offerter, arbetsobjekt och fakturering, såvida du inte ändrar manuellt.

Språk bestämmer språken som ska användas på företagsnivå, t ex vid fakturering. En enskild användares språkval påverkar inte företagsspråket.

Godkänd för F-skatt visas på offerter och fakturor.

Plats

Med snabbhämtning kan du söka på en adress eller början skriva in en och sedan klicka på den i listan som skapas direkt när du börjar skriva. Fälten fylls då i automatiskt och kartan visar platsen. Du behöver bara klicka på SPARA.

Adressen här hamnar på bl a rapporter, fakturor och offerter.

Finansiellt

Informationen här hamnar på offerter och fakturor

Inställningar

Här hittar du en mängd inställningar funktioner i systemet som påverkar hur admin och fältarbetare jobbar.

Förenklat faktureringsflöde

Med Förenklat faktureringsflöde fakturerar du direkt från ett arbetsobjekt utan att först godkänna rapporterna. Du skickar eller exporterar också fakturan utan först behöva låsa den.

Avsluta/Stäng projekt automatiskt när alla underliggande arbetsobjekt avslutats/stängts

Med denna vald påverkas det översta projektet i strukturen av ingående arbetsobjekt och behöver inte ändras manuellt. Om du behöver återaktivera en arbetsorder i ett stängt projekt, öppnas hela projektet automatiskt.

Stäng projekt eller arbetsorder automatiskt när allt är fakturerat

Med denna vald, behöver du inte ändra status för avslutade arbetsobjekt manuellt till "stängd".

Visa borttagna medarbetare i rapportlistor

Med denna vald visas borttagna medarbetare överstrukna i rullgardinslistorna i Rapporter så att du kan generera rapporter även med tidigare medarbetare.

Möjliggör för medarbetare och webbadministratör att avsluta/klarmarkera arbete för alla i teamet.

Med denna vald visas en extra tab i arbetsordrar i webbadmin, "Klarmarkeringar". Mobilanvändarna och webbadministratören kan klarmarkera alla personer i att arbete och detta syns i listan under "Klarmarkeringar".

Visa stängda arbetsorder i mobilappen (Arkiverat arbete)

Med denna vald, blir stängda arbetsordrar som användaren arbetet i synliga i mobilen för filtrering och sökning under en fliken "Arkiverat arbete".

Tillåt rapportering på underentreprenörers medarbetare

I arbete med en kopplad underentreprenör (UE), kan du med denna vald rapportera åt en person hos din UE. Namn på person och UE blir då valbara i listan för anställd när en rapport skapas.

Tillåt fältarbetare att skapa externa kontakter i mobilappen

Med denna vald kan fältarbetaren själv lägga till kontakter i arbetet

Externa kontaktpersoner på projektnivå ska vara synliga i appen

Med denna vald ser fältarbetarna kontaktpersoner som lagts upp i arbetets överordnade projekt.

Tillåt prefix på löpnummer

Med modulen "Manuellt löpnummer" aktiverad kan du skapa dina egna löpnummer med eller utan prefix beroende på vad du väljer här.

Använd projektnummer som prefix för projektbundna underprojekt och arbetsorder

Välj JA om du vill kunna härleda arbeten till sina överordnade projekt med mer än bara namnet. Prefix (ovan) måste vara tillåtet för att möjliggöra detta val.

Kräv platsspårning för rapporter

Här väljer du om fältarbetarna måste tillåta platstjänst för att kunna rapportera. Rapportering utan platsspårning är möjlig om du väljer "NEJ", men utan platsspårning kommer rapporterna inte ange plats och väderförhållanden för t ex. en fältrapport.

Inställning för en individ går att göra i "Medarbetare".

Sätt noll (0) som standard för tim- och milpris i arbetsobjekt med fastpris

Med denna vald blir grundinställningen på alla rapporter noll i fastprisarbeten, men kan ändras manuellt i arbetsobjektet.

Antal timmar före automatisk utloggning

Välj tid för hur länge du ska kunna vara inloggad: 1 tim, 8 tim, 24 tim eller 48 tim

Finansiell standardinställning för nya Projekt och Fristående Arbetsorder

Här bestämmer du om du vill ha timpris eller fastpris som förvalt i arbetsobjekt.

Tidsintervall (min) för tidrapportering i mobilen

Här ställer du in storlek på rapporterbar tid i mobilappen, 1-30 min.

Antal dagar bakåt för visning av rapporter i mobilen

Här skriver du in hur många dagar bak i tid som rapporter ska synas i mobilappen.

Standardprojektmall för konverterade offerter

Med offertmodulen aktiverad kan du konvertera en offert till ett projekt och välja vilken mall du vill den ska basera sig på. Sparar arbete.

Standard arbetsordermall för konverterade offerter

Med offertmodulen aktiverad kan du konvertera en offert till en arbetsorder och välja vilken mall du vill den ska basera sig på. Fungerar inte om prefix från projekt används (inställning ovan).

Visa tid, på följande vis

Inställning med möjlighet att använda decimaltid

Medarbetare visningsordning

Inställning för om förnamn eller efternamn ska visas först i systemet

Medarbetare sorteringsordning

Inställning för sortering i listor och visning i sökningar

Faktureringsinställningar

ROT/RUT

Det finns tre inställningar för ROT/RUT, alla baserade på gällande regelverk för skatteavdrag. Du bör inte ändra dessa med mindre än att regelverket ändras. Rotavdraget och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Inställningarna här ligger till grund för övriga inställningar och beräkningar i systemet med RUT/ROT.

Påslag på inköp

Standardprocent för inköp som du gör i arbeten och som kunden ska betala. Du kan ändra detta manuellt i AO eller på kundnivå.

Omvandlingsavgift är en procentsats som läggs på arbeten om de ska faktureras i annan valuta.

Maximalt innehållet belopp på kontraktsvärdet och Innehållet per faktura är standardprocentsatser som bli förinställda om du har modulen "Lyftplan" aktiverad och ska lägga upp en lyftplan.

Internt timpris och internt milpris som du ställer in här blir förvalt i alla arbeten och beräkningar i systemet. Du kan ändra dessa manuellt i AO.

Standardexport till faktura

Här väljer du hur rapporter ska exporteras till faktura, sammanslagna rader eller individuella rader. Du kan ändra manuellt i AO.

Kommentar på fakturor

Texten du skriver in detta fält hamnar nere till vänster om totalbeloppet på dina fakturor och kan användas till finansiella kommentarer, villkor eller annan information du vill kunden ska se.

Offerttexter

Byggdagbok

Text du skriver in här hamnar i längst ner i alla byggdagböcker under anteckningarna. Du kan dock editera denna text för respektive byggdagbok inuti arbetsobjektet.

Logotyp

Här laddar du upp din logotype som blir synlig i rapporter, offerter och fakturor.

OBS! Glöm inte at spara dina inställningar genom att klicka på SPARA

Hittade du svaret?