Under fliken Rapporter i ett projekt eller arbetsorder samlas information som skapas på fältet i ett arbete. Här har du den fullständiga översikten över arbetets ekonomi, och härifrån godkänner du rapporter samt fakturerar arbetet.

Du kan skapa rapporter inifrån webbadmin och under vissa förutsättningar, editera inskickade.


Finansiell översikt

I den finansiella översikter sammanställs värdet av alla samlade rapporter och kan jämföras med budget och arbetets kontrakterade värde. Så länge rapporter skapas på arbetet uppdateras siffrorna i översikten. Rapporter i en arbetsorder uppdaterar siffrorna i projektet den ingår i. Rapporter på projektnivå uppdaterar inte siffrorna i dess underliggande arbetsordrar.

Tid, Resor & Utgifter

Här samlas debiterbara rapporter från arbetet och nya kan skapas.

När du öppnar vyn syns rubrikerna för respektive rapporttyp. Om du klickar på dess pilar, expanderas vyn till detaljvy med rapporterna rad för rad.

Det finns olika åtgärder för rapporter: Exportera till PDF, Godkänna/Avattestera, Fakturera, Ändra och Exkludera från fakturering. Du kan välja om åtgärderna ska gälla specifika rapporter genom att kryssa i rutan framför önskad rapportrad. Du kan också utföra en åtgärd för ALLA utan att behöva markera rapport(er).

Notera: Rullgardinslistan med tillgängliga åtgärder ser olika ut beroende på de olika rapporternas status, dvs vilka åtgärder du redan har gjort med rapporterna.

För att ta bort en rapport, klickar du på papperskorgen på rapportraden. Du behöver webbrättigheten "Tillåtelse att radera resurser". Rapporter som fakturerats eller attesterats för löner, kan inte tas bort.

vyn för tid- & reserapporter ör expanderad, medan tidrapporter är stängd

Om du klickar på en rapportrad öppnas rapporten. Beroende på rapportens status kan du ändra fält innan du godkänner den. Rapportfälten som ingår i en faktura eller är attesterade för löner är låsta för editering.

Rapportfälten låsta för editering

Uppdatera flera rapporter på samma gång (bulkuppdatera)

Du kan ändra t ex. ett timpris eller en rabattsats i många rapporter samtidigt genom att kryssa för "Ändra valda" i listan med åtgärder. Ett nytt formulär öppnas.

Här kryssar du i fält som ska ändras och gör nödvändiga ändringar.

Det går även att flytta rapporter till ett annat arbetsprojekt eller arbetsorder, om rapporterna gjorts i fel arbetsorder eller projekt.

formulär för bulkuppdateringmodul

När åtgärderna sparats i systemet kommer en bekräfte upp på skärmen med resultaten för uppdateringen. Här kan du klicka på ett resultat och öppna formuläret igen för eventuell rättelse.

bulkuppdateringsresultat

Fältrapporter

Under fliken Fältrapporter samlas inrapporterade fältrapporter. Det går även att skapa nya och editera befintliga. Det finns två typer av fältrapporter: rapporter bundna till arbetsobjekt eller fristående personliga. Om du väljer att skapa en personlig fältrapport kommer denna inte att synas i listan över rapporter. Istället hamnar den som en fältrapport under personens namn i Rapporter (huvudmenyn).

Därifrån kan du flytta tillbaka den till ett arbetsobjekt.

Antal bilder som laddas upp i en checklista visas med en siffra i listan. Bilder från mobilen blir taggade med platsen där bilden togs.

Du kan exportera fältrapporter till PDF genom att klicka på Åtgärder => Exportera till PDF. Här kan du välja hur checklistorna ska visas i PDF:en. Taggning på bilder syns bara i webbadmin.

Ett projekts lista med fältrapporter

formuläret för att skapa fältrapport

Checklistor

Här hamnar de checklistor som fältarbetaren fyllt i på plats. Det går också att "köra" en ny checklista från webben. Det finns två typer av checklistor: checklistor bundna till arbetsobjekt eller fristående personliga. Detta kan du ändra inuti checklistan.

Om du väljer att skapa en personlig checklista kommer denna inte att synas i listan över checklistor i arbetsobjektet. Istället hamnar den som enchecklista under personens namn i Rapporter (huvudmenyn). Därifrån kan du flytta den till ett arbetsobjekt genom ändra bocka av i rutan för från personlig och välja AO.
För att ändra beskrivningen i en inskickad checklista klickar du på pennan.

Notera: Låsta checklistor kan inte editeras (undantag "Beskrivning")

Du kan exportera checklistor till PDF eller Excel genom att klicka på Åtgärder => Exportera till PDF. Här kan du välja hur checklistorna ska visas. Taggning på bilder syns bara i webbadmin.

Du kan ta bort en checklista genom att klicka på papperskorgen.

checklistor samlade för arbetsobjektet

Om en inlagd checklista ej längre krävs för arbetet måste du ändra detta i Inställningar => Checklistor i projektet eller arbetsordern .
Där väljer du checklista och löickar på "Rensa" i listan.

Checklistor skapas i Inställingar för företagskontot. Läs mer i artiklarna om checklistor.

Hittade du svaret?