Du kan skapa ett nytt projekt i appen, för både befintliga och nya kunder.

  1. Tryck på den gröna knappen "Skapa projekt" längst ner i projektlistan.

  2. Välj om projektet ska ha ett underprojekt, dvs vara högst upp i hierarkin för arbetsobjekt. Om projektet istället ska vara ett underprojekt, fyller du i namnet på överordnat projekt i fältet "Projekt".

  3. Fyll i alla obligatoriska fält, samt en arbetsbeskrivning.
    Om kunden du skapar arbetet för saknas i listan, kan du skapa en ny genom att trycka på "Ny kund".

  4. Tryck på Plats-fliken och ange plats för arbetet.

  5. Spara genom att trycka på bocken uppe i högra hörnet.

För att editera ett befintligt projekt i appen, tryck på pennan det öppnade projektet och editera önskade fält.

Notera: För att kunna skapa och editera en arbetsorder i appen behövs mobilrättigheten "Hantera arbetsobjekt".

Notera: För att kunna skapa en ny kund i appen behövs mobilrättigheten "Skapa kund".

Hittade du svaret?