Projekägare i ett arbetsobjekt finns i systemet från början och kan inte ändras eller döpas om.

Projektledare är något du eller din kontakt på Fieldly skapat, antingen som namnet på en grupp med speciella rättigheter, eller som namnet på en roll.

När du skapar ett projekt eller arbetsorder måste fältet för "Projektägare" under fliken Inställningar => Allmänt vara ifyllt. Som inloggad användare är ditt namn ifyllt, men du kan välja annan person från fältets namnlista.
Du kan filtrera fram ett projekt eller arbetsorder efter dess projektägare. (arbetsorder-& projektlista, Rapporter).

I samma projekt eller arbetsorder kan du även välja att lägga till "Roller" under fliken Interna Grupper eller Interna Roller. Rollen avser typen av arbetsuppgifter en grupp eller en person ska ha i ett arbete, t ex. projektledare. Roller kan användas för prissättning (genom prismallar) och resursplanering (Planering).

Du skapar och döper själv roller under ditt namn i huvudmenyn => Inställningar => Roller. Där anger även du vilken "rolltyp" (Typ) rollen ska vara. Du kan döpa en roll till t.ex. projektägare eller projektledare. Det finns tre rolltyper att välja på i systemet: Chef, Kontakt, Arbetare. Typerna är i sig kopplade till olika rättigheter, tex attesträtt.

Du kan filtrera fram en rapport efter typen "Chef".

Notera: Varje rolltyp måste ha en standarroll definierad, men du kan skapa många roller till varje typ.

Du skapar och döper själv grupper i huvudmenyn => Medarbetare => Grupper. Här administrerar du rättigheter som har med systemet att göra.

Tips: För att slippa förväxlingsrisken mellan Projektägare och Projektledare kan du ta bort dessa benämningar på roller eller grupp och istället hitta på helt andra namn, till exempel "arbetsplatsledare" " Klass II-gruppen", Projekt 43-chef " osv.

OBS: Du kan inte välja roller i arbetsobjekt som du skapar i mobilappen. Här blir det automatiskt standardrollen för typen "Medarbetare".

Hittade du svaret?