För jobb som återkommer regelbundet kan det lämpa sig att skapa en återkommande arbetsorder istället för att skapa likadana arbetsordrar flera gånger. Detta gör du antingen inifrån ett projekt eller som en fristående återkommande arbetsorder.

Återkommande arbetsorder får prefixet "REC" i den överordnade ordern och det är i denna du gör inställningarna.

1) Klicka på Skapa Arbetsorder och välj antingen fristående eller projektbunden återkommande typ

2) Välj startdatum och, om det behövs, tid för varje jobb

3) Välj hur många dagar innan starttiden som den återkommande arbetsordern ska visas i appen. Du kan välja upp till 30 dagar.

Tips: Om du väljer ett startdatum för en arbetsorder som ska återkomma ett visst datum varje månad, behöver detta datum ligga före datumet för arbetes första dag. Annars måste det vänta tills följande månad.

4) Välj hur ofta arbetet ska återkomma; dagligen, veckovis, månadsvis eller årligen. Därefter ställer du hur frekvent det ska upprepas. Månadsvis ger dig ett val av datum medan Veckovis ger dig ett val av veckodag.

Exempel: Om du vill att ett arbete ska återkomma varannan torsdag, väljer du "Veckovis" i listan med "Återkommer", därefter "2" i rutan för "Repetera varje..." följt av kryss i rutan för Torsdag.

5) Välj när de återkommande ordrarna ska avslutas; Aldrig, Efter ett antal tillfällen eller vid ett specifikt datum.

6) Spara inställningen

Not för koppling till externt system:
När arbetsordern aktiverats och bivit grön med status "Aktiverad" skickas informationen över till ditt ERP förutsatt att synkroniseringen för arbetsobjekt är aktiverad.

Hittade du svaret?